Právní doložka

Právní doložka společnosti SINDIBÁD

Stránky www.skoly-a-skolky-v-prirode.cz jsou určeny pro osobní potřebu uživatelů, kteří je využívají. Tyto stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat uživatele o službách, jež nabízí společnost SINDIBÁD, s.r.o. (dále jen SINDIBÁD) a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu této společnosti vyloučeno.

Duševní vlastnictví

Prezentace a obsah těchto stránek vytvářejí celek chráněný platnými zákony o intelektuálním vlastnictví, jehož majitelem je společnost SINDIBÁD. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace jeho obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. SINDIBÁD dává souhlas pouze k: ukládání obsahu těchto www stránek na vašem počítači nebo jejich tisknutí za účelem archivace nebo zpřístupnění off-line a pouze pro osobní potřebu.

Ochranná známka

Název SINDIBÁD, logo SINDIBÁD, jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv použití shodného nebo podobného označení v obchodním styku, bez předchozího písemného souhlasu společnosti SINDIBÁD bude považováno za porušení práv k ochranné známce.

Autorská práva

Veškeré texty, fotografie, ilustrace, ikony, i základní údaje jsou výlučným vlastnictvím společnosti SINDIBÁD a jako dílo jsou chráněny autorským zákonem. Veškerá práva k autorskému dílu jsou vyhrazena. Jeho reprodukce i jakýkoli jiný způsob užití jsou zakázány, s výjimkou případů, kdy bylo uděleno výslovné svolení. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Ochrana osobních údajů

Odesláním řádně vyplněného formuláře „Přihláška na rekreaci“ dává budoucí klient společnosti SINDIBÁD, jakožto správci, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.